Aizstāvība krimināllietās

Advokāta Jāņa Mucenieka aizstāvības mērķis ir katrā lietā panākt klienta interesēm iesp

Lasīt vairāk...

Starptautiskās krimināllietas

Advokāts Jānis Mucenieks klientiem sniedz juridisko palīdzību krimināllietās ar starptaut

Lasīt vairāk...

Pārstāvība civillietās

Advokāts sniedz juridisko palīdzību civilprocesos visās tiesu instancēs, kā arī šķīrējti

Lasīt vairāk...

Ģimenes un mantojuma tiesības

Advokāts sniedz juridisko palīdzību dažādos ģimenes tiesību jautājumos: laulības šķiršanas lietas, laulāto mantisko attiecību kārtošana, laulību līgumu izstrāde, laulāto mantas sadale, uzturlīdzekļu piedziņa, saskarsmes tiesību noteikšana, adopcija, paternitātes noteikšana u.c. J.Mucenieks ir guvis ievērojamu pieredzi ģimenes tiesību un mantojuma lietu […]

Darba tiesības

Advokāts sniedz juridisko palīdzību darba devējiem un darbiniekiem par darba tiesību jautājumiem: darba līgumu izstrāde, darba tiesiskās attiecības regulējošo noteikumu izstrāde, darba strīdu risināšana, darba tiesisko attiecību izbeigšana, prasības par atjaunošanu darbā, kā arī juridiskā palīdzība par citiem darba tiesību […]

Zaudējumu atlīdzības un parādu piedziņas lietas

Advokāts sniedz juridisko palīdzību zaudējumu atlīdzības un parādu piedziņas procesos, kā arī jautājumos par nodarītā morālā kaitējuma atlīdzināšanu. J.Mucenieks piedāvā netradicionālus juridiskos risinājumus, lai maksimāli aizsargātu klientu materiālās intereses. Advokāts sagatavo nepieciešamos dokumentus tiesvedībai un pārstāv klientus tiesvedību procesos, ja […]

Konstitucionālās tiesības un cilvēktiesības

Advokāts J.Mucenieks sniedz juridisko palīdzību fiziskām un juridiskām personām konstitucionālo tiesību un cilvēktiesību jautājumos. Pirms vēršanās Satversmes tiesā vai Eiropas Cilvēktiesību tiesā tiek veikta padziļināta lietas apstākļu izpēte, lai izvērtētu iespējas apstrīdēt kādas tiesību normas satversmību vai konstatēt cilvēktiesību pārkāpumus. […]

Starptautiskās krimināllietas

Advokāts Jānis Mucenieks klientiem sniedz juridisko palīdzību krimināllietās ar starptautisku raksturu, kā arī nepieciešamības gadījumā izbrauc pie klientiem ārvalstīs. Lai gūtu ieskatu, skatiet video zemāk.

Palīdzība ārvalstniekiem

Tāpat advokāts Jānis Mucenieks nodrošina kvalificētu aizstāvību ārvalstniekiem, kuriem ir nepieciešama aizstāvība kriminālprocesos Latvijā.

Lielisks piemērs no advokāta prakses ir gadījums ar diviem Indijas pilsoņiem, pret kuriem tika izbeigts kriminālprocess, lai gan sākotnēji viņi tika turēti aizdomās par sievietes nāvi Sarkandaugavā. Par šo gadījumu plaši rakstīja vairāki Latvijas mediji, tajā skaitā ziņu portāls Delfi, kurā publicētais raksts “Nepierādot slepkavību, izbeidz kriminālprocesu par sievietes nāvi Sarkandaugavā” visprecīzāk apraksta šo lietu un tās rezultātu. Tas ir tikai viens no piemēriem, kas parāda, ka savlaicīgi saņemta Latvijas advokāta palīdzība citu valstu pilsoņiem var palīdzēt pat ļoti sarežģītā situācijā.

Ilgstošā laika periodā advokāts Jānis Mucenieks ir nodibinājis koleģiālas attiecībās ar citu valstu (Čehija, Vācija, Lielbritānija, Polija, Ungārija, Turcija, Lietuva, Igaunija u.c.) advokātiem, kas dod iespēju visatbilstošākajiem risinājumiem starptautisku krimināllietu gadījumos.

Advokātam ir pieredze juridiskās palīdzības sniegšanā jautājumos, kas saistīti ar dažādiem starptautiskajiem kibernoziegumiem, tai skaitā, tādiem, kuros izmeklēšanu veic ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) un citu valstu kompetentās izmeklēšanas institūcijas.

Juridiskā palīdzība izdošanas lietās

Advokāts Jānis Mucenieks nodrošina kvalificētu juridisko palīdzību Latvijas iedzīvotājiem un ārvalstniekiem izdošanas jeb ekstradīcijas lietās. Šī rakstura lietās juridiskā palīdzība sevī ietver arī klienta interešu aizstāvību Augstākajā tiesā, Eiropas Cilvēktiesību tiesā un citās institūcijās.