Ģimenes advokāta pakalpojumi

Advokāta Jāņa Mucenieka piedāvājuma klāstā ir iespēja slēgt vienošanos par ilgtermiņa sadarbību fiziskām personām (t.sk. ģimenēm), lai rastu risinājumus par dažāda rakstura juridiskajiem jautājumiem.

Šis piedāvājums sevī ietver visplašāko tiesību jautājumu loku, kuru risināšanai būtu nepieciešama kvalificēta advokāta juridiskā palīdzība.