Advokāta pakalpojumi

Advokāts sniedz juridisko palīdzību fiziskām un juridiskām personām galvenokārt šādos jautājumos:

Aizstāvība krimināllietās

Starptautiskās krimināllietas

Pārstāvība civillietās

Ģimenes un mantojuma tiesības

Ģimenes advokāta pakalpojumi

Darba tiesības

Konstitucionālās un cilvēktiesības

Zaudējumu atlīdzības un parādu piedziņas lietas

Medicīnas tiesības

Administratīvās lietas

Fizisko personu datu aizsardzība

Darījumi ar nekustamo īpašumu

***

PIETEIKTIES
uz konsultāciju pie advokāta:

+371 26181700

***