Darījumi ar nekustamo īpašumu

Advokāts sniedz juridisko palīdzību darījumos ar nekustamo īpašumu. Pirkuma – pārdevuma līgumu izstrāde, nomas, īres līgumu sagatavošana, nostiprinājuma lūgumu sagatavošana pie notāra un iesniegšana Zemesgrāmatā, apsaimniekošanas līgumu sagatavošana, īres un nomas līgumu izbeigšana pārrunu vai tiesas ceļā, nekustamā īpašuma reālā sadale u.c.

J.Mucenieks sniedz profesionālas konsultācijas, sagatavo nepieciešamos dokumentus, kā arī pārstāv klientus kredītiestādēs un tiesvedību procesos par nekustamā īpašuma tiesību jautājumiem.

Advokāts:

1) sagatavo un iesniedz pretenzijas par strīda risināšanu ārpustiesas kārtībā;

2) iepazīstas ar lietas materiāliem;

3) vāc un izprasa pierādījumus no kompetentajām institūcijām;

4) sagatavo nepieciešamos dokumentus konkrētā jautājuma risināšanai tiesā;

5) pārstāv klienta pozīciju tiesvedības procesos;

6) pārsūdz tiesas spriedumus.

***

PIETEIKTIES
uz konsultāciju pie advokāta:

+371 26181700

***