Īsi par advokātu

Zvērināts advokāts Jānis Mucenieks sniedz juridisko palīdzību fiziskām un juridiskām personām kopš 2000.gada. J.Mucenieks ir absolvējis Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, viņa izglītību apliecina tiesību zinātņu maģistra zinātniskais grāds (Mg.iur.).

Advokāts juridisko palīdzību klientiem sniedz, brīvi sazinādamies, latviešu, krievu un angļu valodās. Advokāta atbalstu var saņemt visā Latvijas Republikas teritorijā, visās tiesu, kā arī pirmstiesas izmeklēšanas institūcijās, un vajadzības gadījumā – arī ārvalstīs.

***

PIETEIKTIES
uz konsultāciju pie advokāta:

+371 26181700

***

Advokāts J.Mucenieks ir uzņēmies vairākas sarežģītas lietas, kuras ir izraisījušas plašu sabiedrisko rezonansi. Advokāts masu informācijas līdzekļos ir publicējis vairākus aktuālus rakstus gan par jurisprudences, gan par valstiskas nozīmes jautājumiem.

Advokāta J.Mucenieka darbības principi ir profesionalitāte, konfidencialitāte un klienta interešu maksimāla aizstāvība.

Katra klienta lieta advokātam J.Muceniekam ir īpaša, jo tā ir viņa klienta lieta, par kuru klients un advokāts rūpējas kopā. Katrs savā veidā. Katra klienta lieta tiek risināta, lai sasniegtu iespējami labāko tiesisko risinājumu.

Bez cīņas nav uzvaras!