Administratīvās lietas

Advokāts sniedz juridisko palīdzību par dažādiem administratīvo tiesību jautājumiem.

J.Mucenieks ir guvis būtisku pieredzi, pārstāvot klientus administratīvā procesa ietvaros administratīvajās iestādēs (t. sk. ceļu policija, būvvalde, Valsts ieņēmumu dienests, Datu valsts inspekcija, pašvaldības un valsts pārvaldes iestādes).

Advokāts sagatavo nepieciešamos dokumentus administratīvo lēmumu apstrīdēšanai un pārsūdzēšanai, kā arī pārstāv klientus tiesvedību procesos un citās institūcijās.

Advokāts:

1) sagatavo un iesniedz pretenzijas par strīda risināšanu ārpustiesas kārtībā;

2) iepazīstas ar lietas materiāliem;

3) vāc un izprasa pierādījumus no kompetentajām institūcijām;

4) sagatavo nepieciešamos dokumentus konkrētā jautājuma risināšanai tiesā;

5) pārstāv klienta pozīciju tiesvedības procesos;

6) pārsūdz tiesas spriedumus.