Konstitucionālās tiesības un cilvēktiesības

Advokāts J.Mucenieks sniedz juridisko palīdzību fiziskām un juridiskām personām konstitucionālo tiesību un cilvēktiesību jautājumos.

Pirms vēršanās Satversmes tiesā vai Eiropas Cilvēktiesību tiesā tiek veikta padziļināta lietas apstākļu izpēte, lai izvērtētu iespējas apstrīdēt kādas tiesību normas satversmību vai konstatēt cilvēktiesību pārkāpumus.

Advokāts nodrošina nepieciešamo dokumentu sagatavošanu sūdzību iesniegšanai Satversmes tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā, kā arī realizē klientu interešu pārstāvību attiecīgajos tiesvedību procesos.

Advokāts:

1) sagatavo un iesniedz pretenzijas par strīda risināšanu ārpustiesas kārtībā;

2) iepazīstas ar lietas materiāliem;

3) vāc un izprasa pierādījumus no kompetentajām institūcijām;

4) sagatavo nepieciešamos dokumentus konkrētā jautājuma risināšanai tiesā;

5) pārstāv klienta pozīciju tiesvedības procesos;

6) pārsūdz tiesas spriedumus.