Aizstāvība krimināllietās

Advokāta Jāņa Mucenieka aizstāvības mērķis ir katrā lietā panākt klienta interesēm iespējami labvēlīgāko rezultātu. Lai varētu īstenot šo aizstāvības mērķi, advokāts izstrādā un īsteno klienta ilgtermiņa aizstāvības stratēģiju un taktiku.

Advokāts veic kvalificētu aizstāvību un pārstāvību sarežģītās un īpaši sarežģītās krimināllietās visā Latvijas teritorijā gan pirmstiesas kriminālprocesā, gan arī lietas izskatīšanā visu instanču tiesās, tai skaitā, apelācijas un kasācijas instances tiesās, kā arī Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Advokāts padziļināti specializējas personu apsūdzībā pēc smagiem un sevišķi smagiem noziedzīgajiem nodarījumiem:

– valsts institūciju dienestā (amatnoziegumi),

– tautsaimniecībā (ekonomiskie noziegumi),

– narkotisko vielu apritē,

– pret satiksmes drošību (ceļu satiksmes negadījumu lietas),

– pret personas īpašumu,

– pret personas dzīvību (slepkavības),

– pret personas veselību (miesas bojājumi),

– pret vispārējo drošību un kārtību,

– pret ģimeni un nepilngadīgajiem (ģimenes strīdu krimināllietas),

– pret tikumību un dzimumneaizskaramību,

– masu nekārtības u.c.

Advokāta palīdzība aizturētajiem, aizdomās turētajiem un apsūdzētajiem:

1) sagatavo klientu pirmstiesas izmeklēšanas liecību sniegšanai un procesuālo darbību veikšanai pirmstiesas kriminālprocesā;

2) sagatavo klienta aizstāvības pozīciju no aizturēšanas brīža līdz pat Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesvedības procesam;

3) sniedz juridisko palīdzību procesuālo darbību laikā;

4) pārstāv klientu intereses tiesas sēdēs par drošības līdzekļa – apcietinājums – piemērošanu, izvērtēšanu, pārsūdzēšanu;

5) pārsūdz apcietinājuma piemērošanu;

6) pārsūdz piemērotos drošības līdzekļus;

7) pārsūdz lēmumus par aresta uzlikšanu mantai;

8) sagatavo pieteikumus par izmeklēšanas darbību veikšanu;

9) sagatavo pieteikumus par kriminālprocesa izbeigšanu;

10) pārsūdz tiesas spriedumus;

11) iepazīstas ar lietas materiāliem, veic padziļinātu lietas apstākļu izvērtējumu;

12) sniedz viedokli par lietas turpmāko virzību u.c.

Advokāta palīdzība cietušajiem:

Advokāts J.Mucenieks sniedz juridisko palīdzību kriminālprocesos cietušajiem. Advokāts nodrošina cietušo interešu pārstāvību pirmstiesas procesā un tiesu institūcijās.

Advokāts:

1) sagatavo pieteikumus par izmeklēšanas darbību veikšanu;

2) pārsūdz lēmumus par kriminālprocesa izbeigšanu;

3) pārstāv cietušo intereses pirmstiesas izmeklēšanā un tiesvedību procesos;

4) sagatavo pieteikumus par kaitējuma kompensācijas atlīdzību;

5) pārsūdz cietušo interesēm nelabvēlīgus procesa virzītāja, prokurora, tiesas lēmumus;

6) iepazīstas ar lietas materiāliem un sniedz viedokli par lietas turpmāko virzību u.c.

Advokāts sniedz juridisko palīdzību lieciniekiem pirmstiesas izmeklēšanās gaitā un tiesvedības procesos.