Aizstāvība: Darbinieces attaisno par vairāk nekā miljona eiro piesavināšanos

Kurzemes apgabaltiesa ir attaisnojusi trīs bijušās pašvaldības SIA “Ventspils siltums” darbinieces, kuras tika apsūdzētas par vairāk nekā 1 045 000 eiro piesavināšanos no uzņēmuma kases, informēja apgabaltiesas pārstāve Baiba Andersone.

Tādējādi ir pilnībā atcelts Ventspils tiesas 2016.gada 26.aprīļa notiesājošais spriedums, kas bijušās “Ventspils siltuma” darbinieces atzina par vainīgām par piesavināšanos lielā apmērā un paredzēja viņas sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no pusotra līdz trim gadiem.

Pilnais motivētais apgabaltiesas spriedums būs pieejams 12.februārī, un pēc tam to 10 dienu laikā būs iespējams pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākajā tiesā.

Advokāts Jānis Mucenieks, kurš tiesā aizstāvēja “Ventspils siltuma” bijušo galveno grāmatvedi, atzinīgi vērtēja attaisnojošo spriedumu. Viņš norādīja, ka tiesas debatēs esot detalizēti argumentējis motīvus, kāpēc spriedumam būtu jābūt attaisnojošam. Advokāts apgabaltiesā norādījis, ka lieta Ventspils tiesā tikusi “ļoti pavirši izmeklēta” un nav pamatots zaudējumu aprēķins, kā arī nav pierādījumu viņa aizstāvamās prettiesiskām darbībām.

Mucenieks pauda viedokli, ka tiesu debatēs esot izdevies izvērsti atspēkot visus prokuratūras pieņēmumus par noziedzīga nodarījuma sastāva esamību bijušās galvenās grāmatvedes rīcībā. Tiesvedības gaitā advokātam esot izdevies pierādīt, ka lietas materiāli nesatur ziņas par bijušās galvenās grāmatvedes noziedzīgām darbībām. “Minētos argumentus tiesa ņēma vērā, pieņemot attaisnojošo spriedumu,” sacīja advokāts.

Apsūdzība bija celta pret trim bijušajām “Ventspils siltuma” darbiniecēm: kasieri, abonentu daļas vadītāju un galveno grāmatvedi par uzņēmuma finanšu līdzekļu piesavināšanos vairāk nekā viena miljona eiro apmērā. Prokurors uzskatīja, ka apsūdzētās sievietes personu grupā pēc iepriekšējās vienošanās, pieņemot skaidrā naudā no abonentiem ienākošos maksājumus, daļu no ienākošajām naudas summām piesavinājās un neievadīja tās kases aparātā.

Jau ziņots, ka Ventspils tiesa 2016.gada pavasarī vienai apsūdzētajai piespriedusi brīvības atņemšanu uz diviem gadiem un sešiem mēnešiem, paredzot mantas konfiskāciju. Pārējām divām apsūdzētajām tika piespriesta brīvības atņemšana uz vienu gadu un sešiem mēnešiem un brīvības atņemšana uz trim gadiem – abos gadījumos bez mantas konfiskācijas.

Ventspils tiesa arī toreiz nosprieda, ka visām trim bijušajām uzņēmuma darbiniecēm solidāri jāatlīdzina “Ventspils siltumam” nodarītie zaudējumi 1 006 591,37 eiro apmērā. Atsevišķi divām apsūdzētajām solidāri būtu jāatlīdzina uzņēmumam vēl 39 001,70 eiro. Tāpat saskaņā ar Ventspils tiesas spriedumu divām apsūdzētajām jāatlīdzina valstij procesuālie izdevumi par advokāta veikto darbu – attiecīgi 1775,18 eiro un 1878,91 eiro.

Visas trīs apsūdzētās bijušās uzņēmuma darbinieces – abonentu daļas vadītāja, galvenā grāmatvede un kasiere – Ventspils tiesa bija atzinusi par vainīgām pēc Krimināllikuma 179.panta 3.daļas “Par piesavināšanos, ja tā izdarīta lielā apmērā”.

_____
Raksts pārpublicēts no LA.lv
Saite uz oriģinālo rakstu: “Bijušās “Ventspils siltuma” darbinieces attaisno par vairāk nekā miljona eiro piesavināšanos“)

Edit