Medicīnas tiesības

Advokāts sniedz juridisko palīdzību pacientiem un ārstiem medicīnas tiesību jautājumos. 

J.Mucenieks ir guvis ievērojamu pieredzi medicīnas tiesību jautājumu risināšanā, īpaši specializējoties pacientu tiesību un interešu aizstāvības realizēšanā.

Advokāts sagatavo nepieciešamos dokumentus tiesvedībai pacientu tiesību aizskārumu gadījumos, kā arī pārstāv klientus tiesvedību procesos.

Advokāts:

1) sagatavo un iesniedz pretenzijas par strīda risināšanu ārpustiesas kārtībā;

2) iepazīstas ar lietas materiāliem;

3) vāc un izprasa pierādījumus no kompetentajām institūcijām;

4) sagatavo nepieciešamos dokumentus konkrētā jautājuma risināšanai tiesā;

5) pārstāv klienta pozīciju tiesvedības procesos;

6) pārsūdz tiesas spriedumus.

***

PIETEIKTIES
uz konsultāciju pie advokāta:

+371 26181700

***